Rembours

Rembours

Ja, maar liever versturen we niet onder rembours.

Rembours is een zeer dure en omslachtige manier van verzending. Ook om deze redenen versturen wij liever geen zending onder rembours. Maar uiteraard aan u de keuze.